Optimal jäsning till minimal insats

Nu lanserar vi framtidens jässkåp – F500 i F-Serien! F-Seriens program av jässkåp tillhör en ny generation jässkåp utvecklade tillsammans med bagare över hela världen. Stor vikt har lagts vid smarta funktioner som förenklar och förbättrar vardagen i bageriet. F500 ger inte bara full kontroll över hela jäsprocessen utan är också oerhört användarvänligt med genomtänkta val för såväl kontrollpanel som enkel renhållning, energieffektivitet och livslängd. Skåpet, som även finns i svart utförande, lanseras i 8 storlekar. Dess utförande innehåller samma goda egenskaper som föregångaren Fermatic Q4 men är nu optimerad för att möta framtidens krav på goda jäsegenskaper.

- Fokus i produktutvecklingen har legat på att optimera användandet för bagaren, skåpet skall vara flexibelt samtidigt som det ska gå snabbt att rengöra och vara enkelt att ställa in jäs, kyl- och frysvärden på, säger Ion Folea, R & D Manager på Sveba Dahlen.

F500 är utvecklat för att klara av dagens hårda krav på bagerimaskiner att vara energisnåla och användarvänliga, samtidigt som det skall klara stora påfrestningar och ett högt tempo. Därför är F-Serien också isolerat med tättslutande 80 mm polyurethanskum i väggarna som besitter oöverträffade isoleringsegenskaper. Skåpets dörrar är robusta med stora, isolerande dubbelglasrutor, vilket utöver god energieffektivtet också ger god insyn i skåpet. När dörrarna öppnas stoppas fläktar och fukttillförsel, vilket leder till lägre energiförbrukning och bättre arbetsmiljö i bageriet.

- Vi har också tänkt mycket på installationstid och enkelhet vad gäller att utföra service, fortsätter Ion Folea, detta för att allt ska gå så smidigt som möjligt och att vi ska kunna undvika driftstopp i möjligaste mån, både vid nyinstallation och under servicejobb.

Den optimala jäsprocessen ger, utöver ett mer energieffektivt också ett tystare skåp. Varvtalsreglerande och behovsstyrda fläktar processar degen så att inte mer luft än nödvändigt cirkuleras inne i skåpet. Funktioner som kyla, värme och fukt styr fläktarna i varje programfas och ger precis rätt varvtal till fläkten. Värme och fukt är pulsstyrda för att underlätta den noggranna klimatstyrningen.

- Dessutom har vi jobbat mycket med ljuset – vertikala LED-lister ger ett klart dagsljusliknande ljus inuti skåpet och lyser upp stickvagnarna, vilket ger god överblick av degen på stickets alla plåtar, detta är något som efterfrågats av nästan alla bagare vi talat med. Det är därför extra roligt att denna lösningen nu erbjuds i F500, säger Åsa Ericsson, Marknadschef på Sveba Dahlen.

F500 tillverkas av robusta material och beprövade komponenter av högsta kvalitet garanterar skåpets prestanda och livslängd. Dräneringsventil och plåt i rostfritt stål klarar bageriets hårda påfrestningar gång på gång. 

Välkommen till en värld av jäs-ligheter!