Sveba Dahlen AB blir delägare i Horni Baketeknikk AS i Norge

Sveba Dahlen AB fortsätter att satsa i Norge och utökar sitt samarbete med det väletablerade företaget Horni Baketeknikk AS och går nu också in som delägare i bolaget. Horni Baketeknikk AS är sedan många år ansvarig för försäljningen av varumärket Glimek i Norge. Samarbetet utökas nu till att också inkludera Sveba Dahlens övriga sortiment. Horni Baketeknikk AS är en etablerad och uppskattad aktör i bagerimaskinbranschen som motsvarar de krav och förväntningar som ställs avseende god kunskap om marknaden, teknisk kompetens, långsiktighet och trovärdighet. Med detta samarbete kommer Horni Baketeknikk AS också att kunna utöka sitt sälj- och serviceteam med ambitionen att alltid vara den mest attraktiva partnern till befintliga och nya kunder.

Sveba Dahlens VD, Peter Larsson, är mycket nöjd med överenskommelsen:

- Sveba Dahlen AB ägs sedan mitten av föregående år av amerikanska Middleby Corporation. Inom koncernen finns ytterligare ett antal varumärken på bagerisidan och koncernen har höga och långsiktiga ambitioner inom segmentet. Industrin rör sig i en riktning där det finns ett behov av att konsolidera marknaden och stärka kärnkompetenser. Vi har bedömt att Horni Baketeknikk AS är den mest kvalificerade partnern för oss på den norska marknaden. Deras långa och framgångsrika närvaro på marknaden, den tekniska kompetensen, en kunnig serviceorganisation samt planerade satsningar ger oss maximal framtidstro.

Horni Baketeknikks VD, Dag Horni säger:

- Vi har haft en lång relation med Sveba Dahlen AB och anser att detta är ett bra tillfälle att fördjupa vårt samarbete. Vi ser att Sveba Dahlen AB tillsammans med Middleby Corporation blir en mycket stark partner för oss och vi är mycket glada att Sveba Dahlen AB har valt Horni Baketeknikk AS som partner och distributör i Norge. Våra olika styrkor och kompetenser kompletterar varandra väl.

De båda bolagen betonar vikten av att förstå sin kunds vardag och verksamhet. För kunden handlar det mycket om att få saker och ting att gå så enkelt, smidigt och snabbt som möjligt.

- Som leverantör behöver vi sätta oss in i kundens situation och anpassa oss efter deras behov. Med långsiktighet och genom att samla kunskap och resurser har vi en gemensam ambition att i framtiden kunna erbjuda våra kunder en leverantör med den bästa kunskapen och det mest kvalitativa utbudet.

För ytterligare information om samarbetet mellan Sveba Dahlen AB och Horni Baketeknikk AS kontakta VD Peter Larsson, Sveba Dahlen, på telefon +46 730 52 27 00 eller VD Dag Horni, Horni Baketeknikk, på telefon +47 918 08 276.